SELVSKAPT AS - Stedet for å skape deg selv og din ønskede livsstil

Om oss

Selvskapt AS - Kontakt info

Vi i Selvskapt holder til i Studio bygget og Grunderparken i Brumunddal.

Adresse til Grunderparken: Nygata 22A 2381 Brumunddal og er i tredje etasje.

Adressen til Studio bygget: Tørudvegen 29 2387 Brumunddal. 

Org nr. 922 865 388

E-post: post@selvskapt.no

Sentralbord nr. 620 00 877

Om Selvskapt AS

"Selskapet hvor du kan få kunnskapen, lidenskapen og friheten til å skape deg selv"

Selvskapt AS startet sin utvikling ved 2013-2014 når Eirik Trampe-Kindt begynte å drømme om et Fellesskapt Senter.

Et sted for alle som ønsker å skape seg en livsstil, med å gjøre det de elsker å gjøre.

Denne veien startet med at Eirik måtte utvikle seg selv, for den han var, var ikke i stand til å oppnå det han ønsket seg. Eirik opplevde mye mobbing, utfordringer med lærere og dermed mye usikkerhet rundt andre mennesker og seg selv.

Det startet med at han forsto at han selv kunne forandre seg. At han hadde evnen til å bli en annen person. Dette var når han var 17-18 år

Ved å snakke på en annen måte, tenke andre tanker og gjøre andre ting, så forandrer han seg fort på 3-4 måneder. Flere skjente han ikke igjen og lurte hva som har skjedd, for han var mer sikker på selv og utadvendt, som gjorde han til en annen person. 

Dette var den første store bekreftelsen på at det virker.

Videre var det å se på videoer, lese bøker og høre på lyd-filer av informasjon for å lære mer om hvordan han kunne forme seg selv, til den han ønsker å være.

Han lærte mange teknikker, praktiserte de og gjennom førte de. Dette ble til Livs Design programmet ca 4 år senere, når han tenkte mye på "hva er det alle trenger?".

Livs Design startet han som et ENK og skulle bli coach.

Han satt opp programmet, siden, funnel, markedsføring osv og fikk kunder før det var ferdig, men dette var ikke drømmen, det er så mye mer!

Med dette kom det noen som ville starte et AS. SELVSKAPT AS skulle egentlig være noe helt annet, men det ble ikke noe av, så Eirik la frem selskapet til noen venner i Oslo som gjorde at Daniel ble med, så fant Kristoffer ut at Eirik hadde startet for seg selv og ville se på muligheten. Dette endte opp med at han også ble med.

Nå er det Eirik, Lars Olaf (bro til Eirik), Daniel og Kristoffer som driver SELVSKAPT AS.

De startet fort med nettbutikk, urtebokser, behandlinger og de skulle bruke Selvskapt AS som er kanal til seg selv. En modell som ville gjort alle veldig selvstendige og ville krevet full innsats fra alle om det skulle virket.

Det ble mye hit og dit, men de kom ganske fort til at medlemskap kan være en bra løsning. Hvertfall Eirik var veldig sikker for seg selv og fortsatte å utvikle modellen.

Med dette forsto Eirik for at Livs Design blir et produkt inne i Selvskapt, som vil komplimentere selvutvikling systemet for selvskaptmedlemmer.

Mye medlemskaps navn kom og de landet på Fellesskaptmedlem, Selvskaptmedlem og Forretningsmedlemskap.

Fellesskapt medlemskap er for at alle skal kunne få et innblikk i hvordan Selvskapt er. Derfor er dette medlemskapet helt gratis.

Selvskapt medlemskap er selvutvikling, for man trenger å starte med seg selv, for å kunne oppnå det man ønsker seg. "Likt tiltrekker likt, vi lever i en verden av polaritet"

Forretnings medlemskap er forretningsutvikling, for om du vil skape deg din helt unike livsstil, så må man ofte skape dette selv og, eller sammen med en gruppe. Forretningen blir livsstilen over tid.

En kan naturligvis finne den rette plassen i en eksisterende bedrift. Da trenger en å utvikle seg på de områdene som trengs for å fylle denne stillingen.

Dette går over til kunnskapsformidlerne. Eirik forsto for at Selvskapt kan ikke levere all spiss kompetanse som trengs i Selvskapt. Med dette kom konseptet "Kunnskapsformidlere". 

Med kunnskapsformidlerne kan man lære seg opp på det man ønsker og finne det fagfeltet man ønsker seg. Man trenger å teste ut mange områder for å finne sitt område. Over tid finner man ut hva man liker og ikke liker.

Noe som har blitt utviklet over tid er suksess systemet.
Det er dette som binder alt sammen. Holder deg motivert, engasjert og dermed i konstant utvikling. Suksess systemet inneholder foredrag live og fysisk, mastermind gruppe samtaler, bøker, lydfiler, anerkjennelse og bygge forhold med likesinnede.

Med dette har Selvskapt AS alt som trengs for at du skal kunne skape deg selv og din ønskede livsstil.

Den røde tråden for Eirik er at dette er den digitale plattformen, for å kunne realisere det fellesskapte senteret. Med en gruppe av mennesker som vet hva de vil, jobber for å oppnå det og andre som er i oppnåelsen av mye, så står det mange klare til å delta på det fellesskapte senteret.

Veldig mange som viste interesse for prosjektet var det hovedsakelig for visjonen "Det Fellesskapte Senteret", som var inspirasjonen. Det er nå flere i styret og flere medlemmer som har dette som et felles visjon.

For det Fellesskapte Senteret er et samlingspunkt for mange drømmer.

I dag er det 8 stk i Selvskapt AS, hvor alle har eierandeler i selskapet.
1. Eirik Trampe-Kindt - Daglig Leder
2. Odd Asbjørn Pedersen - Nest Leder
3. Kenneth Kirkevold - Styre Leder
4. Daniel Lund Perez - Teknisk Kompetanse
5. Kristoffer R Hansen - Prosjekt Leder
6. Kent Roar Storsveen - Produsent og Grafisk Designer
7. Geir Morten Vangen - Nettbutikk Rådgiver og Markedsfører
8. Lars Olaf Trampe-Kindt - Oppstart Investor og Samarbeidspartner

Eirik Trampe-Kindt

Daglig Leder for Selvskapt AS.

Eirik er visjonæren og limet som holder alt sammen.

Han startet Selvskapt, for at flere skal kunne gjøre det de elsker.

Han jobber mye med det administrerende, systemet og oppsett av struktur.

Han jobber også mye med nettsider, tekst, regnskap og avtaler.

Odd Asbjørn Pedersen

Nest Leder for Selvskapt AS.

Odd Asbjørn er også en visjonær og har et klart bilde av det Fellesskapte Senteret.

Han jobber mye med nettverk, nye ideer og innspill på hvordan vi kan gjøre ting bedre.

Han jobber mest nå med sitt prosjekt Digitale Russekort, så nylig har lansert.

Det er nå mye arbeid for å få dette opp på å gå. 

Kenneth Kirkevold

Styre Leder for Selvskapt AS.

Kenneth er en fantastik strukturert og pålitelig person å ha med.

Han jobber nå med innkallinger og protokoller, men er også mye med på oppsett til studio og har en god del teknisk kompetanse.

Han jobber nå fulltid i Netco og trives med dette, men vi skal jobbe oss frem til full tid i Selvskapt AS.

Daniel Lund Perez

Teknisk Kompetanse for Selvskapt AS.

Daniel er god støtte spiller på mange områder for Eirik. De samarbeidet på struktur, organisering, avtaler, nettsider og mye mer.

Daniel har mye teknisk data kompetanse fra mange år med arbeid i data bransjen.

Han er en av de som har vært med fra begynnelsen.

Kristoffer R Hansen

Prosjekt Leder for Selvskapt AS.

Kristoffer er flink på struktur, planlegging og oppsett av fremvisninger.

Kristoffer har mye erfaring fra flere arbeidsplasser og dette kommer godt med i Selvskapt.

Kristoffer er også en som har vært med fra begynnelsen.

Kent Roar Storsveen

Produsenten for Selvskapt AS.

Kent Roar har mye kompetanse innen data, grafisk design, bilder, video og redigering av dette.

Han har alltid hatt denne interessen fra ung alder og nå får vi gjort alt sammen til en arbeidsplass, så han kan praktisere det han elsker å gjøre.

Eirik og Kent Roar er barndomsvenner fra første og andre år.

Geir Morten Vangen

Nettbutikk og Markedføring for Selvskapt AS.

Geir Morten har jobbet mange år med anleggsmaskiner, men nå realiserer han lidenskapen sin gjennom sin bedrift XSCamping.

Samarbeidet for Selvskapt er nettbutikk og markedsføring.

Dette er av enorm verdig for Selvskapt. Siden dette er to essensielle områder.

Lars Olaf Trampe-Kindt

Oppstart investor for Selvskapt AS.

Lars Olaf var til hjelp når vi startet opp Selvskapt.

Lars Olaf er broren til Eirik og han har alltid vært til hjelp på prosjektene.

Han er flink på å formulere seg, tenke utenfor boksen og har som sakt hjulpet med oppstart kapitalen.

Meld deg på Nyhetsbrev

Få tilsendt nyttige tips og verktøy til din
selvutvikling og forretningsutvikling!